Ik heb een depressie.

Prototype app i.o.v. het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

Deze app is een prototype, bedoeld voor depressieve patiënten. Deze wordt voorlopig enkel gebruikt om als voorbeeld te dienen en de mening van de patiënten te kunnen ontvangen.

Doelpubliek:

Patiënten

Objectieven:
  • De kennis van de depressieve patiënt over zijn aandoening vergroten.
  • De therapietrouw versterken.
  • Testen van de gebruiksvriendelijkheid van een prototype app.