Incontinentie - geassocieerde dermatitis (IAD)

Richtlijnen incontinentie-geassocieerde dermatitis (IAD) volgens The Ghent Globial IAD Categorisation Tool (enkel voor Mederi leden)

Deze richtlijnen categoriseert de ernst van IAD op basis van visuele observaties van de aangetaste huid.

Doelpubliek:

Zorgverstrekkers

Objectieven:
  • Correcte observaties kunnen weergeven omtrent IAD
Niet-Objectieven:
  • Behalen van een opleidingsattest