Verpleegdossier & Verpleegkundig Consult

Verpleegdossier in de thuiszorg (enkel voor Mederi leden)

Je wil professioneel handelen. Het deskundig bijhouden van een verpleegdossier maakt hier onherroepelijk deel van uit. Meer zelfs: indien jouw dossier niet correct is bijgehouden, kunnen de vergoedingen voor jouw prestaties zelfs worden teruggevorderd. We helpen je op weg om jouw dossier in te vullen volgens de regels van de kunst.

Doelpubliek:

Zorgverstrekkers

Objectieven:
  • inkomstenverlies vermijden door zware boetes door inbreuken RIZIV controle
  • profilering tegenover concurrentie
  • effectieve kwaliteitsverbetering van de zorg
  • Efficiëntere communicatie intern
  • Efficiëntere communicatie extern
Niet-Objectieven:
  • Behalen van een opleidingsattest