Welkom bij . Deze site is het eigendom van Johnson & Johnson Medical B.V. Dit beleid inzake cookies is bedoeld om u te informeren over onze praktijken betreffende het verzamelen van informatie van u via cookies en andere traceringtechnologieën als u onze website bezoekt.

Overzicht van de regels inzake toestemming voor cookies

Onder de wetgeving van de EU zijn organisaties die via websites cookies op de computers van bezoekers plaatsen, verplicht toestemming te vragen nadat ze duidelijke en uitgebreide informatie hebben verstrekt over hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Om aan deze vereiste te voldoen, hebben we de volgende vier stappen genomen:

 • (i) Geïdentificeerd welke cookies en andere traceringtechnologie door deze website worden gebruikt, met welk doel ze worden gebruikt en aanverwante informatie, zoals wanneer ze vervallen en of ze eigen cookies zijn of die van derden.
 • (ii) Beoordeeld in welke mate deze cookies inbreuk maken op de verwachtingen betreffende privacy van de bezoekers, gebaseerd op de in (i) hierboven verzamelde informatie.
 • (iii) 'Duidelijke en uitgebreide' informatie verstrekt over websitecookies met het passende niveau van openbaarmaking dat overeenstemt met de mate van privacy-inbreuk van elk cookie (Zie de lijst met Cookie-instellingen).
 • (iv) Een passende strategie vastgesteld om toestemming te verkrijgen voor websitecookies, waarbij rekening wordt gehouden met het type gebruik en de mate van privacy-inbreuk. Bepaalde types cookies kunnen in aanmerking komen voor juridische uitzonderingen en waar dit het geval is, is geen toestemming nodig voor deze cookies.

Toestemmingsstrategieën die op deze website worden gebruikt

Voor functionele cookies die nodig zijn voor het correct werken van de website alsook voor analytische technologieën die geen inbreuk hebben op de persoonlijke levenssfeer gebruiken wij impliciete toestemmingsstrategieën om toestemming aan te nemen waar bezoekers geen Cookies weigeren (of 'opt-out'), nadat duidelijke zichtbare toelichtingen over Cookies en eenvoudige, direct toegankelijke Cookie-instellingen op granulair niveau zijn verstrekt (Raadpleeg de lijst met Cookie-instellingen). Op die manier kunnen bezoekers de Cookies accepteren waartegen ze geen bezwaar hebben en de Cookies weigeren die ze niet willen accepteren.

De toestemmingsstrategie die passend is voor elk bepaald type Cookie, is afhankelijk van de mate van privacy-inbreuk van dat Cookie. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

 • Wie het Cookie stuurt (d.w.z. eigen cookie of van derden)
 • Welke gegevens via het Cookie worden verzameld
 • Wat het doel van het Cookie is
 • Hoe lang het actief blijft
 • De aard van de website waarvan het wordt verstuurd

Voor Cookies waarvoor toestemming vereist is, volgen we een benadering met twee niveaus om goedkeuring van de bezoekers te krijgen:

 • Voor Cookies met een kleine mate van privacy-inbreuk: We publiceren duidelijke gegevens in het beleid inzake Cookies en geven een eenvoudige manier om Cookies te weigeren; we nemen aan dat bezoekers toestemmen wanneer ze Cookies niet weigeren.
 • Voor Cookies met een gemiddelde en hoge mate van privacy-inbreuk: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt, worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.) Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

Voor deze site gebruiken we impliciete toestemming voor Cookies: Cookies die vanaf deze websites worden verstuurd, maken slechts weinig inbreuk op de privacy.

Cookie-gegevens op type, in plaats van op identiteit: Gezien het grote aantal Cookies dat vanaf websites verstuurd wordt, worden Cookies op categorie ingedeeld (bijv. advertentiecookies, analytische cookies.) Hierdoor worden de Cookie-gegevens eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen voor consumenten.

N.B. De lijst met Cookie-instellingen geeft informatie over de doelen, de duur van het actie f blijven van de Cookie en verwijzingen naar hoe Cookies te weigeren

Koppelingen naar andere websites

Deze site kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten. Denk eraan dat wij de Cookies/traceringstechnologie van andere websites niet in beheer hebben, en dat dit beleid inzake Cookies niet van toepassing is op die website.

Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit privacy beleid of de manier van informatieverwerking op deze site, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Peter van Leeuwe

Computerweg 14
3821 AB Amersfoort
Tel: 033-4500500
pvleeuwe@its.jnj.com

Wijzigingen van dit beleid inzake Cookies

Als dit beleid inzake Cookies wordt gewijzigd, wordt het herziene beleid gepubliceerd. De laatste herziening van dit beleid inzake Cookies was op 24-04-2017

Annex A: Lijst met cookie instellingen

Cookies served by Meplis NV
Cookies noodzakelijk voor essentiële website functionaliteiten. Meplis NV Deze cookies zijn strikt noddzakelijk voor het correct functioneren van de site. Ze laten ons toe een beveiligde en efficiënte aflevering van de site te verzekeren. Deze cookies wordt automatisch verwijderd van uw toestel wanneer u uw browser sluit. U kan uw browser instellingen wijzigen om deze cookies te aanvaarden of te weigeren. De manier waarop kan afhangen van browser tot browser.
Bezoek de Beheer cookies en site data sectie om te leren hoe u dit kan wijzigen in uw brower.
Website verbeteringscookies Meplis NV Deze cookies helpen de performantie en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld, ze laten ons toe te ontdekken of uw browser kleine programma's ('scripts' genaamd) kunnen behandelen die additionele website functionaliteit kunnen leveren en ons toelaten bij te houden welke voorkeuren voor de site u heeft ingesteld. (zoals de grootte van de font of de taalvoorkeur). Deze cookies wordt automatisch verwijderd van uw toestel wanneer u uw browser sluit. U kan uw browser instellingen wijzigen om deze cookies te aanvaarden of te weigeren. De manier waarop kan afhangen van browser tot browser.
Bezoek de Beheer cookies en site data sectie om te leren hoe u dit kan wijzigen in uw brower.
Cookies bediend door Meplis NV dienstverleners en andere organizaties
Analytics cookies and technologies Google Analytics Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in geanonimiseerde vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, vanaf welke adressen bezoekers op de site zijn gekomen en de pagina’s die ze hebben bezocht. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin wij
 • 1. gekozen hebben voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
 • 2. 'gegevens delen' hebben uitgezet;
 • 3. geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Als u niet door Google Analytics gevolgd wilt worden, kunt u zich afmelden door naar Analytics Output Page.

Beheer uw cookies en Site data in uw browser