Over Ons

 • Prof. Dr. Lode Godderis
  KU Leuven

  Prof. Dr. Lode Godderis

  Prof. Dr. Lode Godderis is arbeidsgeneesheer en professor aan de KU Leuven, Centrum voor Omgeving & Gezondheid binnen het departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg. Hij onderzoekt de impact van werk op de gezondheid van werknemers en omgekeerd, hoe gezondheid het werk(on)vermogen kan beïnvloeden. Lode Godderis is ook CEO bij IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk), een bedrijf met meer dan 900 werknemers; en hij is coördinator van verschillende cohorten, zoals PRECUBE (i.e. data met betrekking tot beroeps- en mentale gezondheid van werknemers). Daarnaast is hij de huidige voorzitter van Modernet; een internationaal netwerk dat technieken ontwikkelt om trends in werkgerelateerde ziekten op te sporen, inclusief nieuwe opkomende risico’s.

 • Dr. Sofie Vandenbroeck
  KU Leuven

  Dr. Sofie Vandenbroeck

  Dr. Sofie Vandenbroeck behaalde haar doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2011. Zij werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor Omgeving & Gezondheid aan de KU Leuven. Daarnaast is zij verantwoordelijke van de afdeling 'Kennis, Informatie en Research' van IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk). De expertise van Dr. Vandenbroeck omvat burn-out, werkvermogen en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dr. Vandenbroeck volgde in 2018 een masterclass ‘Design Thinking' aan de Antwerp Management School, wat de 'state-of -the-art' methodologie is om diensten en tools te ontwikkelen die inspelen op de reële noden van gebruikers/werknemers/patiënten.

 • Mevr. Anke Boone
  KU Leuven

  Mevr. Anke Boone

  Anke Boone werkt sinds 2019 in de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Lode Godderis, binnen het centrum voor Omgeving & Gezondheid aan de KU Leuven. Momenteel werkt zij aan haar doctoraat ‘Bevlogen & Gezonde Artsen’, een onderzoek dat zich richt op burn-out preventie bij studenten geneeskunde en specialisten & huisartsen in opleiding. Dit onderzoek omvat ook de ontwikkeling van interventies om burn-out te verminderen aan de hand van co-creatie methodieken. Naast haar doctoraat, is zij betrokken bij verschillende andere projecten gericht op mentale gezondheid, welzijn en burn-out in relatie tot werk; vaak met een focus op gezondheidswerkers of mensen met een beperking (i.e. zeldzame ziekten).

 • Prof. Dr. Peter Pype
  Universiteit Gent

  Prof. Dr. Peter Pype

  Prof dr Peter Pype is huisarts en hoofddocent aan de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent. Zijn focus in onderwijs en onderzoek ligt bij de interprofessionele samenwerking in Zorg en Welzijn. Als secretaris van de Opleidingscommissie Geneeskunde aan de Universiteit Gent volgt hij het welzijn van de studenten mee op.

 • Prof. Dr. Lutgart Braeckman
  Universiteit Gent

  Prof. Dr. Lutgart Braeckman

  Prof. Dr. Lutgart Braeckman is werkzaam op de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Ugent. Ze is specialist in de arbeidsgeneeskunde, en in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise. Naast haar uitgebreid onderwijspakket in de opleiding geneeskunde en in de interuniversitaire manama’s maatschappelijke gezondheidszorg, voert ze arbeidsgeneeskundig epidemiologisch onderzoek uit. Haar onderzoeksgebieden omvatten het fysieke (vb rugpijn) en mentale welzijn (vb burn-out) van werknemers in verschillende sectoren. Preventie en vroegtijdige opsporing zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Als arbeidsarts werkt ze ook deeltijds bij de externe dienst preventie en bescherming Liantis en in de polikliniek arbeid van het Universitair Ziekenhuis Gent.

 • Prof. Dr. Roy Remmen
  Universiteit Antwerpen

  Prof. Dr. Roy Remmen

  Prof. Dr. Roy`s passie is de eerstelijnszorg. Zijn onderzoeksgebieden zijn out-of-hours primary health care, continuïteit van de zorg met een focus op ouderen en interdisciplinair werken, de relatie tussen de (natuurlijke) omgeving en gezondheid, en onderzoek van medisch onderwijs. Hij is huisarts in hart en nieren en werkt meer dan 30 jaar in een landelijke en interdisciplinaire groepspraktijk. De praktijk ligt werkelijk op de grens van Nederland en België en leidt huisartsen, studenten geneeskunde en praktijkverpleegkundigen op. Daarnaast is Roy voorzitter van de onderwijscommissie van de opleiding tot huisarts (master huisartsgeneeskunde) binnen de Universiteit Antwerpen. Tenslotte is hij gastprofessor aan de Universiteit van Hasselt.

 • Prof. Dr. Nele Michels
  Universiteit Antwerpen

  Prof. Dr. Nele Michels

  Prof. Dr. Nele Michels is huisarts en professor in de huisartsgeneeskunde en vaardighedenonderwijs aan de U Antwerpen. Zij is betrokken bij medisch onderwijsontwikkeling en -evaluatie, zowel aan de UA als op Vlaams en Europees niveau. Dit toont zich o.a. door haar lidmaatschap en voorzitterschap in verschillende onderwijscommissies- en raden en zeker ook als voorzitter van EURACT, de Europese Academie voor Huisartsopleiding. Haar onderzoek richt zich op medisch onderwijs, met bijzondere aandacht voor werkplekleren, competentiegericht onderwijs, mentale gezondheid en veerkracht van studenten en HAIO’s/ASO’s en capaciteitsopbouw in de huisartsgeneeskunde. Ze is betrokken in verschillende (onderzoeks)projecten in eerstelijnsgezondheidszorg en medisch onderwijs, in binnen- en buitenland.

 • Prof. Dr. Kris Van den Broeck
  Universiteit Antwerpen

  Prof. Dr. Kris Van den Broeck

  Prof. Dr. Kris Van den Broeck is klinisch psycholoog, postdoctoraal onderzoeker en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen, verbonden aan het Centrum voor Huisartsengeneeskunde en actief binnen de interuniversitaire huisartsenopleiding. Hij is titularis van de leerstoel Public Mental Health, en streeft daarbinnen naar een optimaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg, waarbinnen het aanbod adequaat aansluit op de noden. Ook preventie van klachten en het welzijn van zorgprofessionals krijgen een belangrijke plek in zijn onderzoekswerk. Naast zijn academische bezigheden is Kris directeur van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, de wetenschappelijke vereniging van en voor psychiaters.

 • Prof. Dr. Elke Van Hoof
  Vrije Universiteit Brussel

  Prof. Dr. Elke Van Hoof

  Prof. Dr. Elke Van Hoof doceert vakken gezondheids- en medische psychologie en eerstelijnspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Als wetenschappelijk onderzoeker is ze een autoriteit op het vlak van stress, werkhervatting, trauma en burn-out. Van 2009 tot 2013 leidde Elke het Belgisch kankercentrum en zette ze zo het kankerbeleid van België binnen Europa op de kaart. Ze is de voorzitter van de werkgroep over de impact van COVID-19 op mentaal welzijn in de Hoge Gezondheidsraad. Verder adviseert Elke de Vlaamse Minister van Volksgezondheid in de uitvoering van het COVID-19 actieplan "Zorgen voor morgen". Elke Van Hoof is, naast haar academische carrière, ook een bestselling auteur en veel gevraagd spreker voor onderwerpen rond stress, burn-out en werkhervatting. Meer informatie is terug te vinden op www.elkevanhoof.com

 • Prof. Dr. Dirk Devroey
  Vrije Universiteit Brussel

  Prof. Dr. Dirk Devroey

  Prof. Dr. Dirk Devroey is huisarts in Overijse en professor huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is verantwoordelijk voor het onderzoek rond de huisartsgeneeskunde en de chronische zorg aan de VUB. Eerder werkte hij 10 jaar lang voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (het huidige Sciensano). Het maakte zijn doctoraal proefschrift over cardiovasculaire preventie. Hij is (mede-)auteur van meer dan 100 wetenschappelijke artikels in internationale tijdschriften.

 • Mevr. Paula Horczak
  Vrije Universiteit Brussel

  Mevr. Paula Horczak

  In 2020 behaalde Paula Horczak haar masterdiploma in Theoretische en Experimentele Psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens haar studie deed ze veel ervaring op met het verzamelen en analyseren van EEG data. In juni 2021 startte ze een doctoraatsproject aan de Vrije Universiteit Brussel onder begeleiding van prof. dr. Elke Van Hoof. Het project richt zich op de positionering en impact van coaching op werkhervatting tijdens en na kanker. Naast dit onderzoeksproject is Paula Horczak ook geïnteresseerd in niet-invasieve neuromodulatietechnieken, zoals tVNS, en emotieregulatie.

 • Prof. Dr. Wim Pinxten
  Universiteit Hasselt

  Prof. Dr. Wim Pinxten

  Prof. dr. Wim Pinxten is hoofddocent medische ethiek aan de faculteit geneeskunde en levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt en voorzitter van de vakgroep Zorg en Ethiek. Hij is licentiaat in de godsdienstwetenschappen, kandidaat in de rechten, master in de toegepaste ethiek en behaalde een doctoraat in de biomedische wetenschappen. Hij doceert medische ethiek aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op de ethische aspecten betreffende onderzoek en zorg voor kwetsbare individuen en groepen. Daarnaast is hij lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, de Commissie Medische Ethiek en de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Hasselt en de Institutional Review Board van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

 • Prof. Dr. Hanne Kindermans
  Universiteit Hasselt

  Prof. Dr. Hanne Kindermans

  Prof. Dr. Hanne Kindermans is verbonden aan de vakgroep Zorg en ethiek binnen de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van de Universiteit Hasselt. Zij is verantwoordelijk voor de leerlijnen psychologie en communicatie en lid van het onderwijsmanagementteam van de bacheloropleiding geneeskunde aan de UHasselt, waar sterk wordt ingezet op de professionele ontwikkeling van studenten. Binnen het onderzoeksdomein medische psychologie, heeft zij expertise in psychosociale processen bij (chronische) pijn en cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast is zij ombudsvrouw binnen de bacheloropleiding geneeskunde en lid van de Commissie Medische Ethiek aan de UHasselt.